Integralna Programska Oprema

Sentinel S Security Software Platform - integracija sistemov varovanja
Expo Media Core – Multimedijske rešitve
FaceNeuroVision - biometrični sistem za prepoznavo obrazov
Sentinel Tracking - Sistem sledenja opreme, vozil in osebja

Sentinel S Security Software Platform

Sentinel S Security Software Platform

Sentinel S Security Software Platform uvaja nova merila v integraciji različnih informacij s področja varovanja in omogoča celovit nadzor nad dogajanjem na izbranem območju.
Sentinel S združuje tudi več kot sto različnih sistemov v en sam sistem: strojno opremo različnih proizvajalcev, video nadzor, komunikacije, prenos podatkov; vse to analitični modul in orodja za pomoč pri odločanju združijo v pregledno celoto

Sentinel S Security Software Platform z združevanjem informacij minimira tveganja, optimizira odločitve operaterja in omogoči lažjo koordinacijo med različnimi oddelki.

 

Prednosti Sentinel S:

 • Individualna nastavitev delovanja aplikacije glede na zahteve.
 • Avtomatizacija nadzora procesov.
 • Minimiranje možnosti napak zaradi človeškega faktorja.
 • Napoved in ocena možnih tehničnih nesreč/nepravilnosti.
 • Avtomatsko zaznavanje možnih nevarnosti.
 • Pomoč pri odločanju v primeru izjemnih dogodkov.

 

Področja uporabe aplikacije Sentinel S:

 • varovanje objektov,
 • varovanje prireditev,
 • varovanje in nadzor nad proizvodnimi procesi,
 • nadzor prometa, varovanje dragocenosti,
 • elektrarne, kemična industrija, letališča, muzeji

Expo Media Core – Multimedijske rešitve

Expo Media Core – Multimedijske rešitve

Expo Media Core je programska aplikacija z inovativnimi tehničnimi rešitvami, kjer je združena video oprema z interaktivno in multimedijsko opremo v muzejih, prostorih za razvedrilo, na razstavah

Interaktivna tehnologija dviga uporabniško izkušnjo na novo raven in omogoča obiskovalcu neposredno interakcijo z razstavo. Vizualne vsebine, zvočni sistemi, razsvetljave, vonji, vse to vpliva na človeška čutila. Vsak posamezni obiskovalec sprejema nepozabne dražljaje, ki jih želi ponoviti.

Expo Media Core aplikacija omogoča modeliranje zgodovinskih dogodkov, poustvari vsako situacijo ter pomembno razširi gradivo in vpogled v proučevane pojave.

Naš team oblikuje in razvija interaktivne rešitve:

 • dodatna in navidezna resničnost,
 • 3D kartiranje,
 • oblikovanje slušne zvočne izkušnje,
 • aplikacije za mobilne naprave.

Interaktivne tehnologije sprožajo močnejša čustva, botrujejo boljšemu pomnenju predstavljene vsebine in nenazadnje oblikujejo zveste obiskovalce.

V tej luči se muzeji pretvorijo iz skladišča umetnin ali izdelkov v,živ prostor, ki interaktivno sodeluje med generacijami in kulturami.

 

Področja uporabe Expo Media Core :

 • muzeji, galerije,
 • razstave, sejmi,
 • tematski parki.

FaceNeuroVision Biometrični sistem za prepoznavo obrazov

FaceNeuroVision Biometrični sistem za prepoznavo obrazov

FaceNeuroVision je zbirka programskih rešitev prirejenih za avtomatično prepoznavo in iskanje obrazov z uporabo najnovejših algoritmov globokega učenja

Sistem FaceNeuroVision za prepoznavo obrazov omogoča večjo varnost v proizvodnih procesih, na javnih površinah ali je uporaben za zbiranje statističnih informacij za marketinške namene.

Sistem FaceNeuroVision prepozna obraze, izdela lasten zemljevid obraza in ga primerja z bazo podatkov ter v primeru ujemanja, sproži ustrezno obvestilo.

Lastnosti FaceNeuroVision:

 • prepoznava obrazov v neposrednem zajemu slike z varnostnih kamer,
 • identifikacija oseb na zahtevo v realnem času,
 • prepoznava spola, rase in starosti za napredne sisteme statistik,
 • integracija z obstoječimi sistemi kontrole pristopa,
 • iskanje obrazov s slik in video posnetkov,
 • iskanje v arhivu,
  – uvoz fotografij ali video posnetkov,
 • obveščanje preko SMS ali elektronskega sporočila.

Področja uporabe FaceNeuroVision:

 • javni objekti,
 • letališča, železniške in avtobusne prometne postaje,
 • športne arene,
 • državni in izobraževalni objekti.

Sentinel Tracking

Sentinel Tracking

Sistem sledenja opreme, vozil in osebja

Sistem Sentinel Tracking je namenjen zbiranju, procesiranju, arhiviranju in predstavitvi informacij o gibanju opazovanih objektov; vozil, opreme, obiskovalcev, osebja

Sentinel Tracking omogoča sledenje osebja na opazovanih območjih, prepoznavo obiskovalcev in njihovega gibanja/zadrževanja na posameznih območjih za zbiranje informacij v marketinške namene.

 

Lastnosti:

 • identifikacija zaposlenih in obiskovalcev,
 • spremljanje gibanja objektov v realnem času,
 • obvestila pri dostopu nepooblaščenih oseb na opazovana področja,
 • statistika gibanja opreme ali oseb po področjih,
 • avtomatizirano upravljanje s človeškimi viri
  (Automated human resources management),
 • analiza zemljevida gibanja na popularnih območjih (heat maps),
 • odlično marketinško orodje,
 • iskanje objektov, oseb.


Sentinel Tracking mobile omogoča sledenje osebja, obiskovalcev ali vozil ter prejemanje obvestil na mobilni telefon.


Področja uporabe  Sentinel Tracking

 • Industrijski objekti,
 • zdravstveni objekti,
 • skladišča in logistika,
 • letališča, železniške in avtobusne postaje,
 • javne ustanove, banke, pisarne.

Povpraševanje

  Kontaktirajte nas

  O.D.M. d.o.o., Ljubljana
  Pot k sejmišču 30
  1231 Ljubljana


  Natančna lokacija

  Tel.NC: +386 1 530 42 70
  Fax.: +386 1 530 42 77
  E-pošta: info@odm-inz.si
  Delovni čas: 7-15h